...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުނި
(ސ.) ނޫންތަ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހެއިލާހުރުން . ހޭކުން . ހޭލާހުރުން . ނަގާހައި ވިލަޔަކުން ފެނެއް ނާންނާނެއެވެ. ޖަހާހައި ގުގުރިއަކުން ހޮނެއް ނާޅާނެއެވެ. . ނިނިދުން . ރިހިދިނުން . ރޭނުންގަނޑު . ބޭންދުން . ކަޅިފުށީކަލޭގެކޮކަޑި . ކުރިބެދުން . ކޮޅުހެދުން . އަބަނޭރުން . އެހެލުން . އެއްކަލަ . މަލްކޯޑި . މޮހަޅަލުން . ފާވުން . ދިގުލުން . ދިގުސަލާން . ދެބަ ދޭތެރެވުން . ދެބަދޭތެރެ . ދެވަދޭތެރެވުން . ދެމިގެންދިއުން . ތަތުންދަނޑި . ތާށި . ތާށިކަން . ތާށިކުރުން . ތާށިވުން . ލޯދަމަދަމާއިނުން . ގަރުބަ . ގޮތްވަށް އޮތް ބިސް . ސަލާމުގައިހުރުން . ސުކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ