...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުނެ
އ.
(ޏ.) ނޫންތަ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ބޯބެލުން . ކާއްބަ . ވާރުއޮޑީމީހުން . ތަޅުމަޅުގަނޑު . ގަދަ ހާލަކު ފިނދެއް ނުހުންނާނެ . ގަލުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ