...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުރަބޮޅު
ނ.
(1) ބުރަނދަ ވައްތަރަށް ހުންނަ ކުދިމަހެއް.
(2) މުޅިން ނުރަވެފައި ތިބޭ މީހުންނާ ދިމާއަށް މަލާމާތުގެ ގޮތުން ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ