...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ.
"ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ..
(ހަރުބަހެއް) (1) ކަންކަމާ ނޫޅޭމީހުންނަށް އެކަންކަން ހާސިލު ނުވާނެކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
(2) ކަންކަމާ އުޅޭމީހުންނަށް އެކަންކަން ހާސިލުވީމާ އެކަން ދޭހަކޮށްދިނުމަށް، ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ