...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުބައިއެއްޗެހި
ނ.
(1) ހަލާކުވެފައިވާތަކެތި މިސާލު:
އަލުވިބަސްތާއިން ނުބައި އެއްޗެހި ހޮވާލާށެވެ.
(2) ރަހަމީރުނޫންތަކެތި.
މިސާލު:
ވިހަލަގޮނޑިއަކީ ވަރަށްނުބައި އެއްޗެކެވެ.
(3) ހަޑިހުތުރުއެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ