...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުބައިވަސް
ނ.
(1) ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނުރުހޭވަސް.
(2) ކުނިވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުކޭތަލަ . ހުނގުގަސް . ކޫސަނި . ކޫސަނިވަސް . އަނގަވަސް . އަނގަފިޔަރި . ވަހަކާޅު . ވަސް . މުޑުދާރުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ