...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ
(މުސްކުޅިބަހެއް) (1) ކަމެއްވުން ކިތަންމެ ކައިރިވިޔަސް އެކަމެއް ނުވަންޏާ ފަރުވާލެއް ނެތޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
(2) ފާޅުނުވަންޏާ ނުކުރާ ކަމެކޭ އެއްފަދައޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ