...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި
"ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި" (ހަރުބަހެއް) ތިމާއާނުބެހޭ ކަންކަމާ ގާތްނުވުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ