...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުކުޅަދާނަ
ނއ.
(1) ކުޅަދާނައިގެ އިދިކޮޅު.
(2) ނުފޮރުއްޕާން.
(3) މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކެތްކުރަން ދަތިވާވަރަށް ލިބޭ އުނދަގޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަނޑައިލުން . ނުލާހިކުވުން . ބަރުކަން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ