...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުކުޅެދޭމީހާ
ނ.
(1) ބުއްދީގެގޮތުން ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އުނިވެފައިވާމީހާ.
(2) ގުނަވަނަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކުން ދާއިމީ ގޮތުގައި ބަލިވެފައިވާމީހާ.
މަޖާޒު:
(3) ކަމެއް ވެވޭނޭގޮތް ނެތްމީހާ.
(4) ކަމެއްގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ނެތްމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ