...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުކުތުން
މ.
(1) އެތެރޭން ބޭރަށް އައުން.
(2) ތުރަވުން.
(3) ވަނުމުގެ އިދިކޮޅު.
މަޖާޒު:
މަސައްކަތަށް ހާޟިރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޑުލެވުން . ނިރުލުން . ނީރުން . ބުރިފޭބުން . ބޭރުވުން . ބޮކިއެރުން . ކަނޑަށްނުކުތުން . ކަޅެދެޔާޖެހުން . ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން . ކުރިފެޅުން . ކުރިލުން . ކޯދުލުން . އައުން . އިހާޖެހުން . އުންޖެހުން . އުކުނޑިކޮއްޓުން . އޮނުޖެހުން . ވައިހިނގުން . ވައިބޭރުވުން . ވިހުން . މަނިބޭރުވުން . މަރުފަތްބޮލުގައިޖެހުން . މަސްރޯކުރުން . މަސްއެރުން . މާއެޅުން . ފަންޏާދިއުން . ފަސްގަނޑަށްނުކުތުން . ފިޔަފެޅުން . ފުރަގަސްފަރާތްފޭބުން . ފޫއަޅުވައިލުން . ފޫއެޅުން . ފެޅުން . ފޭބުން . ފޭދުން . ފޮނުއެރުވުން . ދަޅުފެޅުން . ދާހިއްލުން . ދުންކުންޏާއެރުން . ދުންއެރުން . ދުލިފޭބުން . ދެމިގަތުން . ދޮސްއައުން . ތުރަ . ލީކުވުން . ލޫދިގަތުން . ގަސްފެޅުން . ގޫރިއްޕުން . ސުއްދާނުހިފުން . ޖަވާބު ދިނުން . ޗިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ