...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުކެރުން
މ.
(1) ޖެހިލުންވުން.
(2) (ހ) ބަލިވެއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންނެތްވުން . ފަސްޖެހުން . ފިނޑިވުން . ލޭފިނިވުން . ލޯހުޅުވައިލަންވެސް ނުކެރުން . ލޯދިއްކޮށްލަން ނުކެރުން . ލޯދިލުވައިލާން ނުކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ