...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުއަތުރޯޅި
ނ.
(1) ވައިޖެހޭ ފަރާތްނޫން އަނެއް ފަރާތުން އަންނަރޯޅި.
(2) ފުށަތުރޯޅި.
(3) ވެރިޔަކު އޭނާގެ ދަށުން ހުންނަ މީހަކާމެދު އޭނާގެ ކުށެއްނެތި ކަމަކާނުލައި، ރުޅިއައިސްގެން ކުރާކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ