...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުއި
ނ.
ނޫކުލައިގެ އުއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުވަރޮދި . ހުވަފަތް . ނިލޫ . ބިކުރުވެރި . ކުޅޭތާލަވަ . އަވަށުލަވަ . ވައިއަޑު . މަންމަން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދަމުލަވަ . ދަސްކިއުން . ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ . ތާނުންނުކަނޑައި . ސިމިޓާރު . ޗުކުޗުކުއެޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ