...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުއިބޭސް
ނ.
ކަޅުދަނބުކުލައިގައި އެތިއެތިކޮޅަށް ހުންނަ ކުލަޖައްސާން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިހަދަނީ ކުދި ހިތިގަހުގެ ފަތް ފެނުއަޅައިގެންނެވެ.
މި ބޭހަށްވެސް ލައިއުޅެއެވެ.
އިހުޒަމާނުގައިވެސް ނުލުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރަނީވެސް މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ