...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުވައެއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ނުވަވަނަ ޢަދަދުގެ ނަން.
(2) 9.
(3) އަށަކާއި ދިހައަކާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރުބެރު . ކުރިޖެހިބަތް . އަރާއިރު . އިރާކޮޅު . އޮނަހައްޓި . އޮނަހަތްތަރި . އޮނައާހި . އޮނަވައި . އޮނަވިހި . އޮނަފަންސާސް . އޮނަތިރީސް . އޮނަސައްތަ . އޮނަސާޅީސް . ވަނައެއް . ދުޢާވެރިކަންކިޔެވުން . ދޮރުވަރުދުވަސް . ތިންފުޅިދުމާދިއުން . ތިންފުޅިޔަށްޖެހުން . ތިންފުޅީބެރު . ގިނިރޯޅި . ގިނިއެނދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ