...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުވަވަނަ
ނއ.
ނުވަޔަކަށްވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުވަ . ނުވައެއް . ރޭވަ . ރޯދަމަސް . ކަނދިދުވަސް . އަހުލިހަ . އަރަފާތްދުވަސް . ވާނޮއްޅާ . ވަނައެއް . ވާވު . ތާސޫޢަދުވަސް . ގައުސް . ސެޕްޓެމްބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ