...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުވަދިހަ
ނ.
ނަވައި، 09.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަ . ނަވައި . ނަވާހި . ބަޔާނަވައި . އަށާނަވައި . އެކާނަވައި . އޮނަވައި . އޮނަސައްތަ . ވަޑިފަތި . ފަންސަޔާނަވައި . ތެޔާނަވައި . ސައުރަޔާނަވައި . ސަތާނަވައި . ސަޔާނަވައި . ސިއަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ