...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުމެ
އ.
ނުވެސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބަ . ހަވާދު . ހަމަ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހިކާދުރުކުރި . ހުލި . ހުލިވުން . ހެކިވުން . ހޮޅިހޮއްލުން . ނުހިނދޭކުޅިގަނޑު . ނުކުތާ . ރަތެހިނބުޅެ . ބަކަ . ބާކީ . ބާކީވުން . ބާލީސްމެޓާ . ބިލާހު . ބޭކާރު . ކަށްކޮނި . ކަންފުޅު . ކަރި . ކައްކޮނި . ކަމެއް . ކުނި . ކުޑަބޭރުއެރުން . ކޮއްތަކާއި ހެދުމަކާލިބުން . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަނދުންއެޅުވުން . އަރުމާދު . އަތޮޅުހިނގުން . އަތްމުނިމުނިކެވުން . އަލިފާނާކުޅުން . އަސް . އިލޮށިޖެހިކެޔޮ . އެއްޗަކަށްހެދުން . ވަޅުކޭ . ވައުވުން . ވައުސޭތެރެއުން . ވައްލަހިފަމުންދިއުން . ވާހިޔާތު . ވާދޫ ކަނޑަށް ގަހާތަރި އޮއްސުން . ވިޔަގޮވި ބަލިރުނބާ . މަޑުކަށި . މަޢުޖޫނު . މާފަތޭރި . މީދާކޭ އުނބު . މޮހުން . މޮކޮސް . ފުނޑިސަޓަނި . ފުރިހަމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ