...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ
"ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) މިހެން ބުނެއުޅެނީ ބަސްމަދުކޮށް ހެޔޮލަފާކޮށް ތިބޭކަމަށް ހީވާމީހުން ކުރާ މާބޮޑެތި ނުބައި ކަންތައްތަކާ މެދުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ