...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ.
"ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) (1) ކަމެއް ކުރަން ރަގަޅަށް ނޭގެނީސް އެކަންމޮޅަށް ދަންނަމީހަކަށް ހެދިގެން ނޫޅޭށޭ ބުނުމަށްޓަކައި ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ތިމާ އުޅެންވާނީ ތިމާގެ ފެންވަރުންނޭ ބުނަން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ