...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ


ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ކެޔޮކޭވަރު އެނގޭނީ ބިތުފަންގެ ނެގީމައެވެ . އައިނަށްއެރުން . ވައިހުސްވުން . މުށުތެރެ . ދަކުސްވަރަ . ގަދަ . ގަދަބޫނުން . ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ