...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުދެ
އ.
(1) ނޫނެކޭ.
(2) (ދ) ނުދާށޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމަ . ނޫންކަމަށްހެދުން . ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ . ބައިތިއްބުން . ބަސްހުއްޓުން . ބެހިގެންދިއުން . ބެދުން . ބޭރުންދާ އޮޑިޔަކަށް ނިވަލެއް ނޯންނާނެ . ބޮޑެފާނު . ކުރިބެދުން . ކޯހުގާފު . އަނދަވަޅަށްވެއްޓުން . އަތްދަށުންޖެހުން . އަޞްޙާބުބޭކަލުން . އުނދޭ . އުކޫ . ވައުވަނުން . ވާވަނުން . ވާގަނޑުކުޅުން . ވެކުސިންދިނުން . މަންމަން . މަންމަންވުން . މަރައިފި . މަގުބެއްދުން . މަގުއޮޅުން . މަސްބެއްދުން . މާފު . މާފުކުރުން . މުށްކެވި . މުޅި އޮޑީގައި ހަސަނުދެފައި . ފަލީތާލުން . ފޭހިއެރުން . ދޫރައްކާތެރިކުރުން . ދޫބަންދުކުރުން . ތާށިކުރުން . ތާށިވުން . ތިމާގެ ދަރި ތިމާއަށް ދޮންފުތުވާނެއެވެ. . ލަސް . ލަސްވުން . ލޮނެދެއްކުން . ލޯނުދެކޭމީހުން . ގިލިސްރީނު އުނގުރި . ގުންބާކުރުން . ގުއިނުދެކޭކާޅަށް ގުއިފެނުން . ގެއްލެނިކުރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ