...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުދޮންނަފޮތި
ނ.
(1) ކުކުޅުބިސް ކުލައަކަށްދާ، ކުޑަކޮށް ތެޔޮގޮތް ހުންނަ، ދެރަފޮއްޗެއް.
އިހުގައި މިފޮތި އަންނަންވެސް ގެންގުޅެއެވެ.
(2) އަންނަފޮތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންނަފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ