...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުގަންނާން ހުންނަ ދޮނގެއްހެން
"ނުގަންނާން ހުންނަ ދޮނގެއްހެން" (މިސާލުބަހެއް) މީހަކު ކަމެއް ކުރާން ނުކުރާން ހުންނަ ހުރުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުގަންނާން ހުންނަ ދޮނގެއްހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ