...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުގުޅި
ނ.
(ޏ) ކަށިކެޔޮ އޮށް ފަޅައިލައިފައި ހަލާކުނުވެ ރީތިކޮށް ނަގާ މަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަރު . މަހާއޮޑިޔާވުން . މަޅިއެއްލުން . މުޠުލަޤު . ދުންތަރި . ދެތަނޑިމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ