...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުސީދާހިލޭ ޖެހުން
މ.
ފުޓުބޯޅައާއި ހޮކީފަދަ ކުޅިވަރުގައި ކުށްކުރާ ބަޔާ އިދިކޮޅަށްދޭ ޖެހުން.
މިޖެހުމުގައި އެހެން ކުޅުން ތެރިއެއްގެ ގައިގައި ނުޖެހި ސީދާ ގޯލަށް ވަނަސް ލަނޑަކަށް ނުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ