...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނުސްޚާ
ނ.
(1) އަސްލާއި އެއްގޮތް އެހެން އެއްޗެއް.
މިސާލަކަށް އަސްލުފޮތުން ހެދިފައިވާ ކޮޕީ.
އަސްލު ފޮތް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ އެހެން ފޮތެއް.
(2) ބޭސް ސިޓީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ