...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫނީ
އ.
(1) އެހެންނާ.
(2) މެނުވީ.
(3) ނުވަތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމުށި . ހާލަކުންފަހަރަކު . ނާމާންބޭފުޅުން . ނިގާރަންފޮށި . ނީރުން . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ރޯ . ބަންޑާރާނައިބު . ބަބުރުފަޅޯ . ބޮޅުފަތިނެއްޓުން . ކުށުވެރިކަން . ކުއްލާބުތެލި . ކުސަ . ކޮޅު . ކޮއްލަވާނި . އަށަގަތުން . އަނހާއައްދޭ . އަނހާފަހެ . އަކުރު . އައްޗީ . އަތޮޅު . އަގުލެއްވުން . އުއްސުން . އެހެންނާ . އެންގުން . އެއްތެޔޮމަޅި . ވަކާލާތުކުރުން . ވަކީލު . ވަލީ . ވަލީކޮމިޓީ . ވާހަކަވަރުއޮޑުން . މަރުބޭހަށްރައްކާކުރުން . މައްސަލަޖެހުން . މައްސަލަޖެއްސުން . މާރުސައްލޯ . މިނިވަން . މެހެލަ . މެނުވީ . ފަންގަނޑުތޮޅި . ފައިސާ . ފަތް . ފިޔަވައި . ފުންމިން . ފުރަހަނި . ފެންކައްކާބޮލީގެޢިއްޒަތް . ފެންފާޅުކުރެއްވުން . ފެންފިޔާޒު . ދިމާވުން . ދުންތަރި . ދޫހިމޭންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ