...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫނެކޭ
އ.
(1) ނޫނެކޭގެ ގަދަގޮތް.
(2) "ނޫނޭ" ބުނީމާ ނުވަތަ ބުނެފައި އެވާހަކަ އަނެކާ ގާތުގައި ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާނާ . ނުދެ . ނޫނެކޭ . އަންޓޮ . އުނހޫ . އެހެމެކޭ . އެނހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ