...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫނޭ
އ.
ނަފީކަން ގަދަކުރުމަށް ބުނާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ނޫނޭ، ތިޔަހެންނެއް ނުވާނެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަފެނަކީބިލާހެކެވެ. . ނުން . ނޫނެކޭ . ނޫނެކޯ . ނުނޭ . ނޫނޭ . ނޫން . އުނހު . އުނހުނހޫ . އެހެމެ . އޭނ . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . ދުނިޔެދުއްވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ