...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫރު
ނ.
(1) ހޫނުކަމެއް ދިލަކަމެއްނެތް ސާފުއަލި.
(2) ހިދާޔަތު.
މިސާލު:
އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރުގެ އަލިކަން.
(3) އަލި.
މިސާލު:
ޢިލްމީ ނޫރު.
(4) އަލިކަން.
މިސާލު:
އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫރު . އަލި . މަހިނޫރެ . މަލާއިކަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ