...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫކަށިމަސް
ނ.
(ޅ) މޫދުގައި އުޅޭ މަހެއް.
މިމަހުގެ ނަގޫކޮޅުކައިރީގައި ދެއަރިމަތީގައި ބައި އިންޗި ހުންނަވަރުގެ ނޫކުލައިގެ ކައްޓެއް ހުރެއެވެ.
މިމަހުގެ އެތެރޭކަށިވެސް ހުންނާނީ ނޫކުލައިގައެވެ.
މިއީ ގުދަންމަހާ އިލިގަނޑު މަހުގެ ޢާއިލާގެ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ