...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫކާޅު
ނ.
ރާއްޖޭގެ ފަރުފަރުގެ މުރަކައާއި ގާތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން އުޅޭ މަހެއް.
މޫދުމަސް ދިރުވައިގެން ގެންގުޅޭމީހުންގެ ގާތުގައި މިއީ ވަރަށް މަޝްހޫރު މަހެކެވެ.
މަހުގެ ބޮލުގެ ކުލައަކީ ކަލުކުލައެވެ.
ކޯތާފަތުގެ ކުލަ ހުދުވާނެއެވެ.
ހަށިގަނޑުގައި ހަންހުރި ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ކުލައަކީ ނޫކުލައެވެ.
ނަގޫފަތުގެ ކޮޅުގައްޔާ ބުޑުދަށުގައި ހުރަހަށް ކަލުކުލައިގެ ފުޅާ ދެރޮނގު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ