...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫކުލަ
ނއ.
ނޫ ބަލާ! (މަލިކު) ފެހިކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިބަޅު ލަނޑާ . ހުނި . ހުއްބު . ހުދެންމަސްދަރި . ހެމަވަތި . ހޮނޑަލި . ނަންރީތިމާ . ނަރުވާ ހަނދި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނާރިގުފާނަ . ނިލަމެހި . ނިލޫ . ނިލޫބޮނދަ . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ނިގޫދިގުހިކާ . ނީލަމް . ނުއި . ނޫހިކާ . ނޫހިލަފާޖާރު . ނޫނާރު . ނޫކަށިމަސް . ނޫކާޅު . ނޫމަދަރަކަ . ނޫމަސް . ނޫމަސްހިބަރު . ނޫފާގަތުން . ނޫސަންގު ފަރީދު . ރަންފާނަ . ރަސްކޮކާމަސް . ރިއްމަސް . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ރީނދޫވެން . ރުއްބުޑުފިލާ . ރެހި . ރޮނގުދެމިކާޅު . ބައިބުރުކޮކާމަސް . ބިންބޯހަނދި . ބިލަވެޔޮ . ބިސްމަސް . ބުރެކިފާނަ . ބުޅަލުލޯ . ބުލޫ . ބޮންޑާފާނަ . ބޮޑުކިބާދާރީ . ކަށިގޮނު . ކަނޑު ނީލަން . ކަނޑުކުލަ . ކަނޑުއުނިޔަ . ކަނޑުލަނޑާ . ކަޅުރޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ