...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫމަސް
ނ.
ރަތްމަހުގެ ޢާއިލާގެ މަހެއް.
މިއީ ދޮންނޫމަހާ ވަރަށް ވައްތަރު ސިފައެއް ހުންނަ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށްފަރާތް ހުންނަނީ ހުދު ކުލައެއްގައެވެ.
ކޮތަރިބައިތައް ހުންނަނީ ފަނޑުމުށިކުލައަކަށްދާ ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
ނުވަތަ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޮނގާލި . އޮޑިކޮޅުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ