...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫމަސްހިބަރު
ނ.
މާކަނޑުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކަނޑުގެ މެދު ހިސާބުގައި ދެފެންދޭތެރޭގައި އުޅޭ މަހެއް.
މިމަހުގެ ބުރަކަށިމަތީގެ ކުލައަކީ ކަޅުނޫކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތް ހުންނާނީ ރިހިހުދުކުލައިގައެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި ވަރަށް ރީތި ނޫކުލައިގެ ފަނަރަ ވަރަކަށް ހުރަސް ރޮނގު ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ