...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫޑުލިސް
ނ.
ބޭރުން ގެނެވޭ ޕެކެޓްކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރީ ކާނާއެއް.
މިހުންނަނީ ފަށްފަށަށެވެ.
މިއީ، ހޫނުފެނުގައި ފަސޭހައިން ރޯފިލާ ކާނާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ