...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޫޓު
ނ.
(1) ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ވަރަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަރުދާހެއްގައި ޗާޕްކޮށް ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް ހިންގާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫޓުޖެހުން . ނޯޓު . މާރުކުރުން . މާރުވުން . ފެންމަރުކާ . ލޫޓެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ