...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެރުމަތީބުރޮޅި
ނ.
(1) އޮޔާދާހާ އެއްޗެހީގައި ކޮށައިފައި ނެރުމަތީގައި އުޅޭ ކުޑަމަހެއް.
(2) މަޖާޒު:
ފުޅަލި ނުވަތަ ދޮރޯށި ދޮށުގައި ހުރެގެން ދާހައި ފިރިހެނަކާ ހަނގާކޮށް އުޅޭ ޒުވާން އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮށިމަތީބުރޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ