...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެރުފާހަގަ
ނ.
(1) ނެރުފާހަގަ ކުރަން ޖަހައިފައި ހުންނަ ހޭރި.
(2) ނެރުގެ ވަނަވަރު.
މިސާލު:
ފަރުކޮޅުފުއްޓާ ވިހަމަނާ ފުއްޓާ ޖެހޭއިރު ފޭދޫގެ ނެރަށް ސީދާވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެރުބައްތި . ނެރުފާހަގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ