...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެއި
ނ.
(ގ) ނައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދަސުވެރިކަން . ހިނެއުން . ބޮޑުޙަދަޘް . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިކަން . އައިކެ . ފިނެއިންފުރި ގޮތަށްހުރުން . ފެނަކާމަތިވުން . ތަޅުއިލި . ގާއެރުން . ސާޅީހަށްހިނައިގަތުން . ޖުނުބު ކެނޑުން . ޙަދަޘުވެރިވުން . ޙަދަޘުވެރިޔާ . ޙަދަޘް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ