...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެއްޓި
ނ.
(1) "ނެއްޓުން" މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
(2) ބެރުވެރިން ބެރުގައިޖަހާ ލަވަ ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްމަތަކުރުން . ހިލިގަތުން . ހޮޅިލަވަބައި . ނެއްޓިލަވަބައި . ބަބުރުނެއްޓި . ބުންހިއްޕިލަވަބައި . ބޮއްސުންލުން . ކަމުންރެކުން . ކުރޮޅި . އަތްދަށުންދިއުން . އެއްކިބާވުން . ވިހަވުން . މައިތިރިވުން . މަތަ . މަތަކުރުން . މަތަވުން . ފަޅުބޭރު . ފަލިފެނުގައިއެޅުން . ފާނަބަސަނދު . ދިނިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ