...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެއްޓުން
މ.
(1) ހަރުވެފައި ނުވަތަ ހަރުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް ވަކިކުރުން.
(2) އަޅުވާފައިހުރި އެއްޗެއް ނެގުން.
(3) ތަތްކޮށްފައިހުރި އެއްޗެއް ވަކިކޮށްލުން.
(4) ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ކަމަކުން ރެކިގަތުން.
(5) އޮޅުލުމުގައި ބައްދާފައިވާ ބެއްދުމުން ސަލާމަތްވުން.
(6) ނެށުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނާގައި ބުނާގޮތް.
(7) އެޅުވުމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންނޮޅުން . ހަންފޮޅުން . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހަމަނުޖެހުން . ހެހުން . ނައްޓައިލުން . ނެއްޓި . ނޮޅުން . ބައިގެންދިޔުން . ބޮޅުފަތިރޭވުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކުރޮޅިވުން . އުތުވުން . އެޅިކެނޑުން . މިޔަވެއްޓުން . ފާލުންނެއްޓުން . ފިލުވުން . ދަތްކޮއްޓުން . ތޮށިބޭލުން . ތޮށިފިލުވުން . ތޮށިފޮޅުން . ތޮށިތެޅުން . ގަލުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ