...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެތިނުބައި
ނ.
މީހާ ނެތްތާނގައި ދައްކާ އެމީހާގެ ބަދުނާމު ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެތިނިބައި . ނެތިނުބައިމޮށުން . ނެތިމޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ