...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން
"ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން" މަޖާޒު:
ފޯރުންތެރިކަން ނެތި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ