...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނެގެޓިވު
ނ.
ކެމެރާއިން ނަގާ ފޮޓޯ ފުރަތަމަ އަރާ ބިއްލޫރިގަނޑު ނުވަތަ ފިލްމުގެ އެންމެ އާންމު ބާވަތް.
މިބިއްލޫރި ގަނޑަށް ނުވަތަ ފިލްމަށް އަރާ ފޮޓޯ ސާފުކުރީމާ ހުންނާނީ އަލިކޮށް ހުންނަ ބައިތައް އަނދިރިކޮށް، އަނދިރިކޮށް ހުންނަ ބައިތައް އަލިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮޓޯސާފުކުރުން . ސޯޓުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ