...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭއްގާނި
ނއ.
ނޭއްދާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނުކިއްސަރު . ނުކިއްސަރުކަން . ނުކިއްސަރުވުން . އިދިކީލި . އިދިކީލިކަން . އިދިކޮޅު . ދެކޮޅުވެރި . ދެކޮޅުވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ