...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭވާ
ނ.
(1) ހުވާސް.
(2) ނޭފަތުން ހިނގާވައި.
(3) (ސ) ނޭފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަމަނޭވާ . ހަމަނޭވާލުން . ހަފުސް . ހަފުސްކުރުން . ހަފުސްވުން . ހާސް . ހާސްވުން . ހިނދުން . ހުވާސް . ހޭވުން . ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން . ނިދިނޭވާ . ނޭވަޔަށްއުނދަގޫވުން . ނޭވާހަށްޓަށްނުފެތުން . ނޭވާހާސްވުން . ނޭވާހިފެހެއްޓުން . ނޭވާހިއްލުން . ނޭވާހޮޅި . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ނޭވާނުފެތުން . ނޭވާކުރުވުން . ނޭވާކޮޅަށްދިއުން . ނޭވާއުފުރުން . ނޭވާއެޅުން . ނޭވާފެތުން . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ނޭވާގިލުން . ނޭވާގޮޅިވުން . ނޭވާޖެހުން . ނޭފަތު ހިނދުރި . ނޭފަތް . ނޯށްދެމުން . ބަނޑުބަލި . ބައްފެޅުން . ބުބި . ބުބު . ކަރުތާފަތްގަނޑު . ކުއްތާ . ކޯމަސް . އަފުރާނޭވާ . އަސްތަމާ . އާފުރުން . އިސްވައި . އުކުނޑި . އުފުރާނޭވާ . އެއްނޭވާ . ވަށްތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ