...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން
މ.
ފުރާނަދާން ކައިރިވާއިރު، މުޅިހަށިގަނޑަށް ބާރުކޮށްގެންނޫނީ ނޭވާ ނުލެވޭ ގޮތްވުން.
މިހާލުގައި ގިނައިން ނޭވާލެވޭނީ އަނގައިންނެވެ.
ބައެއް ފަހަރަށް ކަރުތެރެއިން އަޑުކިޔާ ގޮތްވެސްވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ